Spravujte svoju firmu chytro!
použite geSys

geSys ponúka revolučné riešenie pre riadenie malých, stredných i veľkých spoločností. Vytvorili sme systém, ktorý je schopný obhospodáriť zákazky, sklady, predaj, prepojenie s eCommerce či zasielať SMS notifikácie klientom o rôznych udalostiach.

Prehľadná evidencia zákaziek

Evidovanie zákaziek nebolo nikdy jednoduchšie.

Vďaka geSys evidujete zákazky so všetkými potrebnými údajmi. Všetky polia sú variabilné a tak vieme geSys prispôsobiť do každej prevádzky.

geSys bol primárne vytvorený pre evidenciu zákaziek v servise mobilných zariadení.

FMI notifikácia

Evidovanie zákaziek nebolo nikdy jednoduchšie.


Vďaka geSys evidujete zákazky so všetkými potrebnými údajmi. Všetky polia sú variabilné a tak vieme geSys prispôsobiť do každej prevádzky.

geSys bol primárne vytvorený pre evidenciu zákaziek v servise mobilných zariadení, to však nemení nič na tom, že dnes je využiteľný ako evidencia akýchkoľvek zákazie, POS predaj, skladový systém a iné.

Android heslo

Pre uschovanie vzoru hesla máme hotové riešenie v systéme


Vďaka geSys evidujete zákazky so všetkými potrebnými údajmi. Všetky polia sú variabilné a tak vieme geSys prispôsobiť do každej prevádzky.

geSys bol primárne vytvorený pre evidenciu zákaziek v servise mobilných zariadení.
geSys je kompletný online zákazkový systém vytvorený pre flexibilné a rýchle spravovanie firmy
gesys vytvorila gecora
proudly powered by gecora code